dinsdag 21 maart 2017

HERMAN MERTENS " TERMAS"

inaurugação dia 1 de abril 2017
exposiçaõ 1abril | 14 maio
AS TERMAS DO VALE DO FERRO
Op zekere dag in het voorjaar, na een bezoek aan de vele Termas in de nabije omgeving van Vale do Ferro , zette o Tio Albano o meo vizinho, de wichelroede in om de bron te zoeken. Die volgens de legende, ten tijde van de bouw van de kapel, overvloedig geneeskrachtig water gaf.
Tio Albano was vastbesloten om Vale do Ferro om te toveren in een luxe kuuroord.
Toen de gespannen olijftak tussen zijn handen naar de grond begon te neigen gaf hij het signaal om de plek te markeren.
Hier moet het zijn, de bron waarvan  het hele dorp zal gaan profiteren. Het grote werk kon beginnen.
Beetje bij beetje werd het gat groter en dieper.
Pedreiros werden opgetrommeld om de harde granieten ondergrond te verpulveren. Zwaar materieel werd ingezet, zelfs dynamiet kwam er aan te pas.
Maar hoe dieper het gat , hoe groter de teleurstelling. Het water bleef onbereikbaar, de bron onvindbaar.
Nu zoveel jaren later hebben wij op de zelfde plek de bron van Tio Albano ook niet gevonden.
Maar hebben wel de droom van Tio Albano vorm gegeven in onze zoektocht naar zingeving voor de toekomst.
Pátio Velho een inspiratie(bron) voor vele artiesten en kunstenaars.

Elke bron heeft zijn unieke betekenis en toepassing.
Bedankt Tio Albano voor de onuitputtelijke creatieve BRON van Vale do Ferro die ons in de Pátio Velho blijvend zal inspireren.
Graag nodig ik u uit op mijn foto expositie '' TERMAS VALE DO FERRO'' deze tentoonstelling geeft een beeld van een rijke Portugese traditie en is het resultaat van de talrijke bezoeken die ik bracht aan de kuuroorden.

AS TERMAS DO VALE DO FERRO

Um dia na primavera, depois de visitar as muitas Termas nas proximidades do Vale do Ferro, o meo vizinho Tio Albano, usou a varinha de vedor para localizar a fonte. Que de acordo com a lenda, deu água cura abundante durante a construção da capela

Tio Albano estava determinado para transformar Vale do Ferro numa estância termal luxuoso.
Quando o ramo de oliveira em suas mãos tende para o chão o Tio Albano deu o sinal para marcar o local.
Aqui deveria ser, a fonte que irá beneficiar toda a aldeia.
A grande obra pudesse começar.
Pouco a pouco, o buraco foi crescendo e mais profundo.
Pedreiros convocado para destruir a superfície de granito duro. Equipamento pesado foi utilizado, mesmo dinamite.
Mas o mais profundo o buraco, maior a decepção.
A água permaneceu inacessível, a fonte indetectável.

Agora, muitos anos depois, no mesmo local, não encontramos a fonte do Tio Albano.
Mas, realizamos o sonho do Tio Albano na nossa busca de significação para o futuro. Uma fonte de inspiração para muitos performers e artistas.
Cada fonte tem o seu significação e aplicação. E graças ao Tio Albano encontramos no Vale do Ferro uma fonte criativa que irá inspirar-nos permanentemente no Pátio Velho.
Obrigado Tio Albano.
Herman. 1.1.2017

Eu o convido a minha exposição fotográfica '' TERMAS VALE DO FERRO '' Esta exposição apresenta uma imagem de uma tradição rica Português e é o resultado dos numerosos recentes visites ás estâncias termais.

inaurugação dia 1 de Abril
exposição 1.4 / 14.5.2017